• 33 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۱۷
  صبرایین مر30عالیه
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  الا خوب بود
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  ناشناس خوبههه
  ۱۳۹۷/۵/۲۳
  نسرین عشقمی امیر جون
  ۱۳۹۷/۸/۳
  مهشید عالی

  ۱۳۹۷/۸/۱۱
  امیرحسین عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  امیر خیلی خوبع
  ۱۳۹۸/۲/۱۶
  Mamad خوبه
  ۱۳۹۸/۲/۱۹
  ناشناس عالیی
  ۱۳۹۸/۲/۲۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  Sogand Aaaaaalllllllliiiiiii
  ۱۳۹۸/۶/۲۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۸/۲
  حامد عالی بی نظیر
  ۱۳۹۸/۸/۲۴
  میشا عالیییییییییی بود
  ۱۳۹۸/۹/۹
  مبین خوبه
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۶/۸
  زهرا سولطانه
  ۱۳۹۹/۱۲/۴
  طاها عالی

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  ناشناس حرف نداره
  ۱۴۰۰/۴/۷
  اقبال عالی
  ۱۴۰۰/۴/۷
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  امیر عالیه
  ۱۴۰۰/۵/۱
  رضا خوبه
  ۱۴۰۰/۶/۱
  سامان عالی
  ۱۴۰۰/۶/۹
  خه عالب
  ۱۴۰۰/۶/۲۱
  امیر عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۳
  معصومه علی
  ۱۴۰۰/۸/۷
  Farzad عالی
  ۱۴۰۱/۲/۵
  خوبه عالی