• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  ناشناس عالیییییییی
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  اصغر عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  حمید،جنتابادی خوب،عالی،