• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  مجید اکبری خوبه
  قشنگه
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  ناشناس تو خیلی عالی پسر