• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  2 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۰/۴
  داریوش موسیقی ها همیشه 20
  ریتم و صدا 20
  کار و تیم و هماهنگی 20
  اما قطعه 94 هرگز تکرار نشد ..
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  مونی عااالی