• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۷/۵
    vahab عالی بود .
    ۱۳۹۹/۸/۲۰
    شیما درویشی خوبه