• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۷/۱۷
  امیر عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  کامران عالی بود