• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۱۱/۲
    علی 1 ( 11 ) 1396 بسیار عالی بود
    ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
    A GH عالی عالی دمت گرم