• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۵/۱۵
    علی طرفدارت 14 ( 5 ) 1396 بسیار عالی بود
    ۱۳۹۶/۵/۱۵
    زهرا بسیاااااااااااااااااااااااااار خوب