• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۴/۵
  مهران خیلی عالی بود
  ۱۳۹۶/۴/۱۲
  فرشته خیلی زیباست
  ۱۳۹۶/۴/۱۷
  محمد عالي عالي عالي
  ۱۳۹۶/۴/۲۱
  علی خیلی زیبا و عالیه
  ۱۳۹۷/۵/۴
  گهدی عالی