• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۴/۱۲
  علی من عاشقتم جیگر نفسم به نفست بنده من کول اهنگ ها تو گوش میدم عاشقتم نفسسسسس

  ۱۳۹۹/۵/۱۵
  Afshin عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۱/۱/۲۷
  امیرتتلو الی
  ۱۴۰۱/۲/۱۶
  محمدعلی عالی
  ۱۴۰۱/۳/۱۷
  ع عالی
  ۱۴۰۱/۶/۲۱
  امیر عالی