• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
    ناشناس پر معنا...
    ۱۳۹۸/۹/۲۷
    احمذ عالیه و ممنونم