• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۹/۲۳
    محمد عالی واقعا خیلی خاطره دارم با این اهنگ
    خیلی دنبالش بودم تا پیداش کردم