• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۰/۱
  اسنات عالیه
  ۱۳۹۵/۱۰/۷
  علیرضا عالیه
  ۱۳۹۵/۱۰/۹
  nin good
  ۱۳۹۶/۹/۲
  ناشناس بمبئی کجای هنده؟
  ۱۳۹۶/۹/۲۳
  علی قشنگه