• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۹/۱۲
  علی 11 ( 9 ) 1395 عالیه
  ۱۳۹۵/۹/۲۶
  سمانه خانوم خوب بود
  ۱۳۹۵/۹/۲۶
  سارا عالیییییییییی بود مرسییییییی
  ۱۳۹۵/۱۰/۳
  انیس عاشق ترانه هاشم
  ۱۳۹۵/۱۰/۹
  ملیحه معرکه ای محمد جان
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
  علی 16 ( 10 ) 1395 عاشق صداتم آقای محمد علیزاده ترانه های زیبات
  ۱۳۹۹/۹/۲۷
  مهری عالی