• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۶/۹
    ایرانی آلبوم زیبای ولایت عشق اصلا پاپ نیست نه ساز های پاپ در آن وجود دارد و نه ملودی آن در فضای پاپ است بلکه آلبوم در دستگاه نوا ی موسیقی سنتی ایران اجرا شده است.