• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۲/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  احمد عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۳
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
  ناشناس خوب