• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۶/۱۷
    امیر صداشو دوس دارم همچنین آهنگ سازی های کاراش قشنگه
    ۱۴۰۱/۲/۱۷
    وحيد خيل عالي