• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
    ن خیلی عالی بود ..
    اقای ابراهیمی همه ی کاراش بیسته !