• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۹/۱۹
  زهرا عالی تو عشقی
  ۱۳۹۷/۳/۲۹
  Sajjad خوبه
  ۱۳۹۷/۴/۲۸
  ناشناس عالیی
  ۱۳۹۷/۹/۶
  مسعود عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱
  رها عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۷
  دلی عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
  ناشناس عشقی بخدا
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
  محمد عشقی
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  مهشید عالییییییییییییییییییییییییییییی بود عالی عالی دمت گرم استقلالی با غیرت