• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  امیر رضا خوبن
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۱
  فاطمه عالبه
  ۱۳۹۸/۹/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۶
  میلاد خوبه