• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۵/۶
  الهام بابا دمت جیز! خیلی باحالی!
  ۱۳۹۸/۱/۲
  امین عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱
  امید واقعا عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۸/۱۸
  hadanii عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۶
  هادی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۵
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۲
  K.p عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۳
  مهدی بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  بابا اوکی
  ۱۳۹۹/۶/۱۸
  Mehdi عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  ناشناس خوب