• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  ناشناس خاطره انگیزه
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  مریم عالی و خاطره انگیز
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  Saeid عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  Abolfazl عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
  Adel ممنون از ادمین بابت گذاشتن همچون آهنگ زیبایی
  ۱۳۹۸/۳/۱
  شما عالی
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۸
  شایان موری عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  Abolfazl awli
  ۱۳۹۸/۱۲/۷
  ناشناس عالیه هیچ وقت قدیمی نمیشه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  کیان عالی