• 334 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۱۶
  mohammad reza عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  علی عالیه
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  محسن خوبه
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  ناشناس بینظیره
  ۱۳۹۸/۱/۱
  مریم بسیار زیبا
  ۱۳۹۸/۱/۱۴
  هادی حاجی زاده عالیس
  ۱۳۹۸/۲/۲۹
  امیرررررر جوووون
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
  مهدی مستا جران خلی عاای بود
  ۱۳۹۸/۳/۲۵
  ایلار عالی
  ۱۳۹۸/۴/۶
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۵
  امین خوب
  ۱۳۹۸/۴/۲۶
  امین عالی بود
  ۱۳۹۸/۶/۱۸
  زهرا عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۷
  رحیم عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  علی اسدی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳۰
  شجاعی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  سجاد عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۲
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۲
  ندا شادمهر عالی بود
  ۱۳۹۸/۸/۲۳
  سعید خوبه
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
  قلی خیلی عالیواقعا نیاز بود
  ۱۳۹۸/۹/۲۸
  Masoud خوبه
  ۱۳۹۸/۹/۳۰
  ندا عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲
  احسان عمیقی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۵
  کسرا عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
  zm ok
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  پارمیس عالییییی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  برهان عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
  ناشناس خوب است
  ۱۳۹۸/۱۲/۷
  خوب عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۵
  Arezoo Khub
  ۱۳۹۹/۱/۶
  ایوب عاااالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۲
  سهراب عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۵
  مریم عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۱۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱/۲۳
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۲۴
  Taha عالب
  ۱۳۹۹/۲/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۹
  زهرا بی نظیر
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲۱
  امین عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  ملیحه اشکریز حسنیه عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  مهدی عالی عالی.خیلی استفاده کردم ازش
  ۱۳۹۹/۳/۸
  زینب خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱۳
  م خوب
  ۱۳۹۹/۴/۷
  رز عالی
  ۱۳۹۹/۴/۷
  arash عاالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۰
  Hawj.Amir ممنون
  ۱۳۹۹/۴/۱۲
  جواد عالییییی
  ۱۳۹۹/۴/۱۴
  عرفان عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۶
  سودابه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۸
  وحید منتظری عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۹
  عارفه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۹
  زیبا بینظیر
  ۱۳۹۹/۴/۲۵
  امیر حسین عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۷
  محمد حسین گودرزی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  سعید خیلی باحاله
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  مریم عاالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  کامیار عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  یوسفی فوق العاده
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۶
  محمد دوست داشتم
  ۱۳۹۹/۵/۲۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۳۰
  خدیجه اسدی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳۰
  ali عالی لدت بخش بود
  ۱۳۹۹/۶/۵
  فف عالی
  ۱۳۹۹/۶/۷
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  نازنین بسیار زیبا
  ۱۳۹۹/۶/۲۴
  دانیال خوبه
  ۱۳۹۹/۶/۲۵
  م عالیی
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  علی رضا عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  عالی عالیه
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  عالی عالیه
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  فاطمه قلندر عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱
  فتانه عالیه
  ۱۳۹۹/۷/۴
  ناشناس awli
  ۱۳۹۹/۷/۵
  فرخنده عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  حسین خوب بود
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  محدثه عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  محمد حسین منصوریان عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  مهدی خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  ریحانه فضیلتی خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  مهدی عالیییب
  ۱۳۹۹/۸/۱
  لاله خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳
  مهدی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۳
  رقیه همتی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۳
  ت خوب
  ۱۳۹۹/۸/۵
  ز عالب
  ۱۳۹۹/۸/۶
  شکوفا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۷
  سعید بسیار دلنشین بود
  ۱۳۹۹/۸/۹
  نیوشا یونسی عاای
  ۱۳۹۹/۸/۹
  مرضیه بسیارعالی
  ۱۳۹۹/۸/۹
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۸/۹
  یاسین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  .. عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ریاضی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  فاطیما عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  امید عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  امید عایبیییییی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۵
  من جالبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  امیدیارندی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  هادی روحانی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  فهیمه بسیارعالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  مهیا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  . عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  سنا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  مهدیه الی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  افسون عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  اعظم عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۲
  اعظم عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  هستی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  هادی سعدآباد عالی بینطیر
  ۱۳۹۹/۹/۵
  مریم بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  ر عالی
  ۱۳۹۹/۹/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۶
  زهرا عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۷
  وحید عالی
  ۱۳۹۹/۹/۸
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۸
  امیرعلی حمیدی عالیی و زیبا
  ۱۳۹۹/۹/۹
  Fff عااالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  م خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  وحیده عالی بود ممنون
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  نجمه بابایی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  پروین شمسی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  مهدی خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  akram es عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  منوچهر اوکی زیبا بور مرسب
  ۱۳۹۹/۹/۱۳
  شاهین جوادی خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  محبوب عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  سما عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  جواد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  سارا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  پرستو عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  پرستو عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  یوسف خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  Erfan خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  Mary Perfect
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  شکوه عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  حسنی عااااااااااالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  حسنی عاااااااااااااال
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  عاطفه عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  چنگیز عالی ❤
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  هستی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  ابوالفضل قرقانی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  عاطفه سادات عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  فرزانه بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  علی فرج زاده عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  نگار خوب
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  ناشناس بسیار عالی ممنون از شما
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  farhad عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳۰
  کلک عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۰/۱
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۰/۵
  عاطفه خاکی بختیاروند عالللی
  ۱۳۹۹/۱۰/۷
  مهناز خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۸
  Mehdi عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  اتاتتو عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  سمانه عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  فاطمه زهرا هیچ نظری ندارم . عالللللیییییی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  باقری عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  باقری عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  هانیه عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  پانته آ خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
  کیمیا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  محدثه عااااالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
  ناشناس عالب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  مریم عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  سام بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲
  ه خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۳
  فاطمه،عرب اسدی عالییییییی
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۷
  ارمین مثل خودم میزنه
  ۱۳۹۹/۱۱/۷
  شیرین عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۷
  محسن حدادی خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۸
  م ش عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۸
  صدف عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  م خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
  فرحان خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
  Sss بسیار عالی و دلنواز
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  کیمیاالسادات جوادی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  سلیمانی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  فاطمه عالیییی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  Hoossen واقعا عالی مرسی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
  فاطمه عالییییی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  نیما خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  نیما خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  مجتبی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  Amir خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  Zahra.jvm Awli
  ۱۳۹۹/۱۲/۳
  فریده حمزه خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۴
  وانیا جوینده عالی هست آهنگش
  ۱۳۹۹/۱۲/۴
  وانیا ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  علی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۷
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۷
  نیک روش خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۷
  محمد متین خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  Kourosh عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  یاسین عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  ازاد عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  آیسان عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  محمدامین عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
  باران عالی بود واقعا
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  amin خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  حسین زاده عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
  شهرام عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  شبیر عالی بود بی نظیر بود
  ۱۴۰۰/۱/۲
  مصطفی خوب
  ۱۴۰۰/۱/۴
  امین عالی
  ۱۴۰۰/۱/۸
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۱
  هوشنگ عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۲
  تینا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۳
  نغمه خوبه
  ۱۴۰۰/۱/۱۶
  امیر عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۶
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۷
  امید بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۷
  مهرانه عاااالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۸
  س عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۱
  S عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  ارشیا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۶
  Baran عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۶
  دانیال Good
  ۱۴۰۰/۱/۲۷
  محمدرصا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱/۲۹
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۳۰
  محمد حسین سلیمانی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲
  Ars بسیار عالی ممنون
  ۱۴۰۰/۲/۴
  نرجس جدیدی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۶
  محمد خوب
  ۱۴۰۰/۲/۶
  سمیه جعفری اوکی
  ۱۴۰۰/۲/۶
  غلام حسین فضیلت خواه بسیار عالی بود من استفاده کردم
  ۱۴۰۰/۲/۶
  ناشناس عالی بود
  ۱۴۰۰/۲/۶
  زهرا عالی
  ۱۴۰۰/۲/۶
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۷
  کیمیا عتلی
  ۱۴۰۰/۲/۷
  مجید عالیه
  ۱۴۰۰/۲/۸
  نیما واقعا عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  نگین عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۱
  نیلو خوب
  ۱۴۰۰/۲/۱۳
  زهرا عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۵
  هدا عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۶
  ناشناس عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۶
  داریوش عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۷
  مهدی عااالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۳۰
  ص عالی
  ۱۴۰۰/۲/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱
  کلیوند خوب
  ۱۴۰۰/۳/۲
  . عالللییی
  ۱۴۰۰/۳/۳
  فاطمه عالیه
  ۱۴۰۰/۳/۳
  مرتضی فوقالعاده
  ۱۴۰۰/۳/۶
  غنچه عالیه
  ۱۴۰۰/۳/۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۸
  هاشمی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۰
  ناشناس عااااالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۰
  پژمان‌ عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۲
  سپهر رئوفی نژاد خوب
  ۱۴۰۰/۳/۱۲
  ستاره عالیه
  ۱۴۰۰/۳/۱۶
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۷
  . عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۸
  احمد بسیار زیبا
  ۱۴۰۰/۳/۱۹
  هلیا عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۴
  محی الدین گرجی بسیار زیبا
  ۱۴۰۰/۳/۲۴
  محسن عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۴
  زهرا عالی
  ۱۴۰۰/۳/۳۰
  مهدی پروینی بسیار هنرمندانه
  ۱۴۰۰/۴/۵
  ناشناس عالی بود
  ۱۴۰۰/۴/۱۰
  یاسمن بهترین
  ۱۴۰۰/۴/۱۳
  سورنا عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۸
  هليا خوب بود
  ۱۴۰۰/۴/۲۲
  ثمین عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۸
  مهدی ابیضی بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۵/۶
  معصوم زاده عالیییی
  ۱۴۰۰/۵/۱۳
  دانیال عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۵
  مریم عالللللی
  ۱۴۰۰/۵/۱۵
  alma ghazi عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۶
  Goli خیلی خوب بود
  ۱۴۰۰/۵/۱۹
  نگار عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۹
  امیر خیلی خوب
  ۱۴۰۰/۵/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۹
  امین عالی
  ۱۴۰۰/۶/۸
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۶/۱۰
  ali fallahpoor عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۳
  Amir خوب
  ۱۴۰۰/۶/۲۰
  . عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۳
  نوری ممنون
  ۱۴۰۰/۶/۲۴
  پروانه عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۵
  Faeze Good
  ۱۴۰۰/۶/۲۶
  سیاووش خوبه
  ۱۴۰۰/۶/۲۸
  زهره علی
  ۱۴۰۰/۶/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۳۰
  الهام خوبه
  ۱۴۰۰/۷/۴
  Arya عالی
  ۱۴۰۰/۷/۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۶
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۷/۶
  بهار عالی
  ۱۴۰۰/۷/۶
  ناشناس خوبه