• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۸/۵
  ناشناس خیییلیم عالی
  ۱۳۹۹/۱/۳۱
  ج عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
  احمد خوبه