• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۳/۲۸
    مصطفی عالی بود
    ۱۳۹۹/۱/۲۸
    جواد خیلی عالی