• 89 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۴/۸
  ساسان نیازی عالی
  ۱۳۹۷/۵/۱۲
  مریم عاااالیه
  ۱۳۹۷/۶/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  علی خوبه
  ۱۳۹۷/۹/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۲
  محمدرضا خوبه
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  فردین عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۸
  احمدرضا بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  زهرا عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۱/۸
  نیما خیلی خوبه
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  z عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۹
  نرگس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۱/۲
  ناشناس زیباست
  ۱۳۹۸/۱/۱۱
  ناشناس خیلی قشنگ بود
  ۱۳۹۸/۱/۱۵
  علی خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۹
  ملکا خوب
  ۱۳۹۸/۲/۱۳
  ع عللی
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
  سما عالی
  ۱۳۹۸/۳/۳۱
  سیاوش
  عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۱
  مبینا عالی عالیییییییی
  ۱۳۹۸/۴/۱۷
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۴/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۴
  Z عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۵
  Meysam عاااالی
  خوراک رقصه
  ۱۳۹۸/۴/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱
  ناشناس قشنگ
  ۱۳۹۸/۵/۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۵/۴
  ناشناس بسیارعالی
  ۱۳۹۸/۶/۲
  ممل عالب
  ۱۳۹۸/۶/۲۴
  ناشناس خیلی خوب بود
  ۱۳۹۸/۷/۱۲
  زهرا عااااالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۰
  ششش عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۲
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۱
  ناشناس بیست
  ۱۳۹۸/۸/۱۷
  علی محمدزاده عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۱
  فاطمه عااااااالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۱
  فاطمه عاااااالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۶
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۸
  ایدا خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  . عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  .. عالییی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  هانیه دوسش دارم
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  ۰۰۰۰۰ خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۶
  نرگس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۵
  علیرضا عالیه
  ۱۳۹۹/۴/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  جوجو عالیهههههه
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  عرفان خوب بود
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  رضا خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  ارین خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  مریم قشنگه
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳
  P خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  حسینی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  مازیار کاظمی خیلی خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  علی عالب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ابوالفضل اسماعیلی خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  مهسا خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  علیرضا خیلی خوب است
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  ناشناس اهنگش عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۱
  ددرد خ ب
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  رضا عالیه عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  نازی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  صادق عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  Elahe خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۴
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  Zahra عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲
  شیدا خوبع
  ۱۳۹۹/۱۱/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
  پژمان عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  گلنار عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۶
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۶
  عسل عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  هانی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  ابوالفضل خیلی زیباست
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  ناشناس بسیار عالی