• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  ناشناس بی نظیره
  ۱۳۹۹/۳/۴
  مرتضی بسیار عالی احسنت
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  امیر عالییییی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  علی محمد ساعد بسیار عالی مثل همه آثار استاد
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
  مهدی اوکیه