• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  شهرام بسیار زیبا و دلنشین می باشد.روانش شاد
  ۱۴۰۰/۳/۴
  یگانه حسنی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۷
  مهدی صدای حضرت شجریان باروح وروان ادم بازی میکن
  ۱۴۰۰/۵/۲۲
  ناشناس عالی