• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۱/۹
    محمد آهنگهایی که ساخته اید بخصوص آهنگ های آذری بسیار عالی است با تشکر از این آهنگ های محتوایی
    ۱۳۹۸/۶/۲۲
    علی بسیار عالی