• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
    حسین آهنگ جالبی است برای بیداری از خواب غفلت وبرای اثبات بیهودگی دنیا و زود گذر بودن دنیا است انشاا... قبل از فوت وقت مصداق أیه شریفه ماخلقن الجن والانس الا لیعبدون باشیم
    ۱۳۹۵/۸/۲
    سیاوش ارشدی از تبریز عاشق آهنگهای چنگیز حبیبیان هستم اگر هزار بار هم گوش کنم باز هم تازتر میشه ممنون