• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۹
  محمد عالی حرف نداره
  ۱۳۹۸/۹/۱۵
  علی Koob
  ۱۳۹۹/۵/۸
  مرتضی خوب بود
  ۱۳۹۹/۵/۱۶
  سمانه عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  Shadii خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
  S عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  نرجس عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
  شاهین زیبا
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  رضا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  نگار خوب