• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
  سجاد للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
  فاطی عالی
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
  سینا عالیییییییییییی
  ۱۳۹۷/۳/۳۱
  غزل ترانه من عاشقتم با این که 1 بار برای دیدارت اومدم
  ۱۳۹۷/۱۲/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  ولی الله رجبی نداریم مثلتتتتتتتتت
  ۱۳۹۸/۵/۶
  ناشناس آهنگ خیلی عالی است با شنیدنش آرامش می گیریم
  ۱۳۹۸/۵/۷
  ناشناس خیلی آهنگ آروم بخشی است عالی هست
  ۱۳۹۸/۱۰/۶
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۱/۵
  شقایق خوب بود
  ۱۳۹۹/۳/۱۰
  ناشناس عالی