• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۲/۱۹
  ناشناس لایک ب همتون
  ۱۳۹۷/۱۱/۳
  رضا آهنگش عالیه
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
  مهدی بسیار عالیییی
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
  امیر عالی بود خدا عمر طولانی بده
  ۱۳۹۸/۹/۲۵
  غلام عباس عاللیی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
  محمد فلاح آزاد عالی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳۰
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳
  شیرزاد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۹
  محمدکاظم عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  مهدیه عالی بود مثل همیشه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  آرش بهاری آرش بهاری