• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
  علی رباطی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲
  خوبه خوبه