• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
  سیدحسین عالیه ممنونم
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  امید عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  ناشناس عالی