• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۳/۲۸
    علی کریمی این بهترین اهنگی بوده که تا حالا شنیدم و حس غرور وطن پیدا کردم