• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۸/۶
    hassn ممنون از اهنگتون
    ۱۳۹۷/۱/۲۶
    madikashvari vrygood