• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  2 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۶/۲۰
  محمد علی جان کم نظیری من شیفته متانت وقار وصدای دلنشینتم شیراز را در عرصه هنر سربلند کردی به امید موفقیت روز افزونتم
  ۱۳۹۸/۱۱/۲
  س عالی