• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۷/۸
  سیمین پیشنهاد میدم دانلود کنید خیلی خشگله
  ۱۳۹۷/۶/۶
  زهرا پاداش بهترین آهنگ کورس
  ۱۳۹۷/۸/۲۵
  asgarazizi بیست
  ۱۳۹۷/۸/۲۹
  وحید عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  مسعود عاللللییییییی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  نعمان عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲
  ناشناس اوکی
  ۱۳۹۸/۴/۸
  محمد خوب
  ۱۳۹۹/۱/۱
  Melika Awli
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  رضا خیلی قشنگ
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  ناشناس عالی