• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۷/۲۵
  حسن خیلی خوب
  ۱۳۹۶/۵/۲۱
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  ارین عالی