• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۲/۱
  ناشناس بسیارزیبا و عرفانی است
  ۱۳۹۵/۱۲/۵
  درویش قادری به جهانی ندهم عالا استیل درویشی را که جهان غمکده ای بیش نیست عل
  ۱۳۹۵/۱۲/۵
  علی اهنگ بسیار زیبای است ماشا... تشکر از زند وکیکی و مدیر سایت
  ۱۳۹۵/۱۲/۷
  درویش قادری کسنزانی به جهانی ندهم عالم درویشی را که جهان غمکده ای بیش نیست
  ۱۳۹۶/۵/۷
  سونیا این صدا ملکوتیه/برای اقای وکیلی آرزوی بهترینها رو دارم
  ۱۳۹۶/۷/۱۹
  نادر فوق العاده جالب
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  امین عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  امیر حافظ خیلی خوب بود