• 30 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱/۱۴
  نیما با احساس و از ته دل خونده... دوستانم قدر شناس باشید
  امید وارم مرا به خاطر اظهار نظرم ببخشیدو...
  ۱۳۹۴/۱/۱۵
  reihaneh تو بخاطر اظهار نظرت بخشیده نمیشوی!!!

  با احسااااااااااس؟؟؟؟ ههههه جک باحالی بود

  بفکر خواب ماهم بوده این تتلو و ما نمیدونستیم؟؟؟ عجبـــــــــــــــــــــ
  ۱۳۹۴/۱/۱۶
  سارووو واقعاقشنگه...تتلو عاشقتمممممم...
  ۱۳۹۴/۱/۲۱
  ستایش ریحانه خانوم هر کسی یه نظری داره اگه خوشت نیومده میتونی دان نکنی کسی مجبورت نکرده که .
  ۱۳۹۴/۱/۲۴
  mg7 vay in dige chiye khundi.khodetam mani ahangato miduni!!!!!!!!!!!!!!rd
  ۱۳۹۴/۱/۲۶
  تتل دختر تتل عااااااااااااااااشقتم
  ۱۳۹۴/۱/۲۶
  میلاد مرسیییییییی تتلو عاشقتتم
  ۱۳۹۴/۲/۱
  reihaneh ــــــــــــتایش جون من چی بگم ب تو اخه؟؟؟
  زبونمم قاصره خفــــــــــن!!
  بیخیال میذارم تو حاااال خودتـــــــ باشــــــــی!!!!
  ۱۳۹۴/۲/۲
  دوستانی که از تتلو خوششون نمیاد حق نظر دادن ندارن دوستانی که از تتلو خوششون نمیاد حق نظر دادن ندارین فهمیدید یا بلند تر بگم
  ۱۳۹۴/۳/۳
  reihaneh "دوستانی که از تتلو خوششون نمیاد حق نظر دادن ندارن " خودتو نکش ما هرچی دلمون بخواااد میگیم
  ۱۳۹۴/۳/۶
  نازنین خیلی قشنگ و اروم بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
  roya خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۱۸
  موسالی خوبه
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  فرشید عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۴
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
  دلی عالی مثل همیشه
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  ناشناس عاااالیه
  ۱۳۹۹/۱/۱۹
  نا شناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۳/۶
  بهمن عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۱
  محمدرضا حسن پور عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳۱
  ناشناس خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
  امیرعلی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۴
  mohamad عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۹
  هاشم عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۰
  حسن عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۹
  ناشناس باحاله فداتتتتتتتتتتت