• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱/۱۹
  محمد خیلی خوب است
  ۱۳۹۸/۲/۹
  زهرا خیلی عالی وقتی گوش میدم ارامش میگیرم
  ۱۳۹۸/۳/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۶
  فریدحیدری خیلی خیلی عالی اهنگی که خاطره احساسی وعالی باهاش دارم خیلی زیبا.
  ۱۳۹۸/۴/۱۸
  مهدیه خوبه
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  خیلی خوب خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
  z!b بیشتر از ده سال گذشته که آهنگای امین فیاضو گوش ندادم دیگه ولی امشب طاقتم سر اومد، معرکه ای پسر
  ۱۳۹۹/۱/۵
  هما خیلی خوب.
  ۱۳۹۹/۳/۳۱
  ناشناس عالی