• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۸/۶
    Neda خوب بود
    ۱۳۹۸/۵/۳
    ناشناس خیلی خوبه