• 36 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۸/۱۵
  شادمهر مرسی عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۵
  علی عالیییی
  ۱۳۹۷/۹/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲
  عالی عالی
  ۱۳۹۷/۹/۴
  Mahdi Like
  ۱۳۹۷/۹/۵
  06 خیلی عالی بینظیره
  منو برد بیاد خاطرات خیلی دور
  ۱۳۹۷/۹/۵
  مهدی عالیه
  ۱۳۹۷/۹/۶
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۷/۹/۸
  محمد خیلی خوبه
  ۱۳۹۷/۹/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۸
  مجتبی عالی درجه یک
  ۱۳۹۷/۹/۱۰
  مجی خوب
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  گنیش خیلی خش
  ۱۳۹۷/۹/۲۲
  ممد عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  محمد عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  ارمین خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  مصطفی خیلی خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  ببیببب عال
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  امیر خوبه
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  ابل عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  armita بدنیست
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۴
  Moien خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
  محمدحسین عاااالیه
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۷
  عرفان خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۱
  Kazimqambari قشنگ با صدای رسا
  ۱۳۹۸/۳/۱۰
  مهران عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳۰
  ناشناس عالی بهترین بازی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  ناشناس عالی