• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱/۱۱
  گیتی درودبرشما
  عید شما مبارک
  تمام ترانه های علی نظری رو دوست دارم... ای همش خاطره دارم... خاطرات بچگیمه... متشکرم
  ۱۳۹۷/۱/۲۷
  رزیران یاد خاطرات جوانیم را تجسم میکنم
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
  ابوالفضل فلاح عالی عالی بود
  ۱۳۹۸/۲/۲۵
  ت عالی
  ۱۳۹۸/۳/۶
  اان خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۰
  وحید خوب
  ۱۳۹۹/۷/۷
  کیومرث بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  محمد مهدی عبدالملکی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  اسماعیل عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۷
  مجید سفر به گذشته های شیرین و حسرت آن روزهای خوش
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  ناشناس عالی