• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۲۸
  شیدا عالی....
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
  مهروز عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  کاملیا عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۰
  دنیا بی نظیر
  ۱۳۹۸/۱۰/۵
  هادی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  سیاوش مرسی مرسی خاطرات رو زنده نگه میدارید
  ۱۳۹۹/۳/۹
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۷
  ناشناس خوب