• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
  امید قنبرزاده آهنگ خیلی شادی
  ۱۳۹۶/۸/۱۰
  arezou عالی,شاد و پرخاطره
  ۱۳۹۷/۵/۱
  یاسین عالی بود
  ۱۳۹۷/۷/۳۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
  نگین عا
  ۱۳۹۸/۱/۲۱
  Reza Ok
  ۱۳۹۸/۳/۱۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
  وحید اوکی
  ۱۳۹۹/۲/۱۱
  خشایار عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۸
  Moein عااااالی