• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۹/۱۳
  ss عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۴
  راحله قشنگه
  ۱۳۹۹/۸/۵
  بیژن خیلی عالی