• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۶/۱۴
  سعید پرویز پرستویی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  یعنی چی؟
  ۱۳۹۳/۶/۱۴
  مهدی داره زندگی نامشو میگه
  هههه بازیگریش که خوبه
  این یکی رو نمیدونم
  ۱۳۹۳/۶/۱۶
  بهار من خیلی خیلی پرویـــــــــز پرستویی رو دوســــــــــــت دالم :))
  کــارتون درسته !
  ۱۳۹۳/۷/۱۳
  موسی پرویز واقعا کارت درسته.عاشقتم...
  ۱۳۹۸/۷/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  هادی عالی بسیار زیبا
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
  رضا عالیه
  ۱۳۹۹/۴/۴
  مسافر... بسیار زیبا
  ۱۳۹۹/۴/۲۹
  قریب وتنها آقای پرستویی حرف نداره